Dani muzeja Jugoslavije

Kultura

Muzej Jugoslavije je muzejska institucija koja sakuplja, proučava I prezentuje različite predmete vezane za istoriju Jugoslavije. Osnvan je 1996. godine odlukom vlade Savezne Republike Jugoslavije, spajanjem Memorijalnog centra “Josip Broz Titio” I Muzeja Revolucije u Muzej Istorije Jugoslavije.

Do 2003. godine bio je samostalna savezna organizacija, a nakon toga je prešao u nadležnost Republike Srbije. Aprila 2013. godine je proglašen institucijom kulture od velikog značaja, a marta 2017. godine promenio je naziv u Muzej Jugoslavije. U sastavu muzeja danas se nalaze “Kuća cveća”, Stari muzej I muzej “25 maj”.

Kroz svoje programe i aktivnosti muzej podstiče  društveno pamćenje i kulturu sećanja vezanu za razvoj jugoslovenske ideje, od nastanka države Jugoslavije kao kraljevine do njenog nestanka, početkom devedesetih godina. Inovativnim pristupom jedinstvenim zbirkama i sačuvanim svedočanstvima o Jugoslaviji, posetiocima nudi autentične uvide, saznanja i doživljaje kroz izlagačke, edukativne i interaktivne programe.

Muzej poseduje čak sedam velikih zbirki. To su: Odlikovanja Josipa Broza Tita kome je dodjeljeno čak 106 odlikovanja. Kako za dela učinjena u ratu tako I u miru. Tito je ta odlikovanja dobio od strane zemalja sa svih kontinenata iz ruku predsednika, premijera, careva, kraljeva I prinčeva.

Arhiv Josipa Broza Tita sa bibliotekom sadrži arhivsku građu koja je od izuzetnog značaja za politička I naučna istraživanja. Najznačajniji fondovi su: “Fond maršala Jugoslavije”, “Fond Kabineta predsednika Republike”, “ Fond Vrhovnog komadanta oružanih snaga Jugoslavije” I “Lični fond Josipa Broza Tita”.

Zbirka primenjene umetnosti koja broji oko 4000 raznovrsnih predmeta različite umetničke vrednosti koji su, prema materijalu, razvrstani u grupe predmeta od premenitih I neplemenitih materijala, na predmete od slonovače, porcelana, majolike, stakla I tekstila. Zbirci takođe pripada I nameštaj I oprema, a kao posebna celina izdvaja se oružje zanatske proizvodnje.

Zbirka štafeta ima više od 20.000 štafetnih palica izrađenih od raznovrsnih materijala, originalnih oblika I posebno značajnih pisanih poruka iz svih krajeva Jugoslavije, koje su jedan od prvih simbola slobode tokom 35 godina, počev od maja 1945, omladnicni I pioniri Jugoslavije su uručivali Titu povodom njegovog rođenja, 25. maja.

Etnološka zbirka u celini održava bogatstvo narodne umetnosti iz cele Jugoslavije. Pored predmeta sa teritorije Jugoslavije zbirka takođe sadrži I eksponate iz drugih zemalja sveta. Izuzento vredni primerci narodnih nošnji, raznovrsnih ćilima, vezova, narodnih rukotvorina I muzičkih instrumenata.

Likovna zbirka broji preko 3500 eksponata, nastala je, kao I sam muzej spajanjem fondova Memorijalnog centra “Josip Broz Tito” I Muzeja Revolucije. Najveći deo zbirke sadrži štafelajne slike, skulpture, grafike, crteže I akvrarele jugoslovenskih umetnika 20. veka kao što su Đura Jakšić, Paja Jovanović, Nadežda Petrović, Sava Šumanović I mnogi drugi.

Arheološka zbirka je ujedno najmanja po broju eksponata u fondovima muzeja, ali sa pojedinačnim primercima koji imaju veliku kultutrno-istorijsku vrednost I koji čine deo nacionalnih baština u područijima u kojima su pronađeni

Ove godine Dani Muzeja Jugoslavije se održavaju od 28. novembra do 2. decembra.

 

Autor: Nataša Nikolić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *