IT svet u Srbiji

Biznis

Kada izgovaramo skraćenicu „IT“ na šta zapravo mislimo? Zvuči kao i svaki novitet nekako čudno, šturo, kao kakav strancizam koji nismo radi da koristimo. Čemu služi taj sektor, koja je njegova namena i primena uopšte – svakodnevna su pitanja na koja svi pokušavamo da damo neki odgovor, bio ispravan ili predstavljao samo puko nagađanje.

            Naime, data skraćenica predstavlja izraz – informacione tehnologije. Prema zvaničnoj definiciji, informacione tehnologije imaju za cilj najpre izučavanje softvera i hardvera i informacionih sistema. Takođe, bavi se i njihovim dizajniranjem, razvojem kao i samom primenom. Kako bi sve to funkcionisalo informacione tehnologije moraju da pruže i podršku za korišćenje navedenih programa, aplikacija i različitih informacionih sistema.

Oblast IT sektora

Najjednostavnije objašnjenje bilo bi da svi poslovi vezani za računare spadaju u ovu oblast. Važno je napomenuti da je opseg ovog sektora nešto širi te da obuhvata i sve poslove vezane za rad na internetu, rad sa bazama podataka, dizajnom i programiranjem kao i uopšte sadržaj na globalnoj mreži.

Kakvo je stanje u Srbiji?

Uspeva li Srbija da isprati napredak i razvoj tehnologije govori i činjenica da su diplome srpskih fakulteta, poput Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka kao i Računarskog fakulteta, poprilično poznate i priznate na međunarodnom nivou. Naočigled svih nas u ovoj zemlji, rađa se sve više start up kompanija to jest manjih i srednjih preduzeća koje od par ljudi (osnivača) kasnije prerastaju u firme koje mogu da zaposle i do dve stotine ljudi. Neosporan je i taj podatak da se dosta naših stručnjaka odlučuju za zaposlenje u stranim kompanijama, a razlozi za to su brojni. U većini slućajeva, stručnjaci ove oblasti, vrlo lako dolaze do posla te će ovo zanimanje i u narednom periodu biti veoma aktuelno. Da li će ga nadmašiti odsek za Zaštitu životne sredine, ostaje nam da sačekamo i uvidimo sami.

Ulaganja u nauku Trenutno je u planu izgradnja dela odnosno proširenje računarskog centra u sklopu Elektrotehničkog fakulteta što mladim ljudima uliva novu nadu u vezi bavljenja i usavršavanja u oblasti informacionih tehnologija. Kako u Beogradu, tako i u Nišu sada postoji računarski centar koji predstavlja centar IT-a u južnom delu Srbije.

Autor: Tamara Ristić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *