Kanal Begej ponovo će povezati Srbiju i Rumuniju

Biznis

Vodotok Begeja postaće ponovo plovan posle više od 60 godina, nakon završetka projekta za njegovu revitalizaciju, prenosi eKapija.

Korak bliže realizaciji ovog projekta koji će obnoviti nautičku vezu između Srbije i Rumunije, učinjen je izradom Nacrta prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej.

Naručilac plana koji je izradilo Zavod za urbanizam Vojvodine Novi Sad je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Plan obuhvata područje zrenjaninskih katastarskih opština Zrenjanin 3, Jankov Most i Klek, i Žitište, Begejci, Novi Itebej i Srpski Itebej u Opštini Žitište. biciklipstička staza od Kleka do granice sa Rumunijom,

Prema planu, predviđeno je izmuljenje sedimenta od granice sa Rumunijom do hidročvora Klek i njegovo deponovanje i tretman, rekonstrukcija prevodnica u Srpskom Itebeju i Kleku, pristanište i sidrište u Zrenjaninu, a biće izgrađena i biciklistička staza u dužini od oko 32 kilometara od Kleka do granice sa Rumunijom.

Kako je navedeno, revitalizacija Kanala Begej, kao koridor od međunarodnog značaja, predstavlja najznačajniji projekat za razvoj Grada Zrenjanina i Opštine Žitište.

– Kao reka koja povezuje ovaj deo Republika Srbije sa Rumunijom i sistemom Dunav Tisa Dunav, Kanal Begej ima izuzetan infrastrukturni i turistički potencijal. Pored navedenog, Kanal Begej ima negativan uticaj na ekološke parametre usled višedecenijskog zagađenja industrije kako sa srpske, tako i sa rumunske strane – navodi se u planskoj dokumentaciji.

Prostornim planom se, navedeno je, stvara planski osnov za njegovo direktno sprovođenje izdavanjem lokacijskih uslova.

Vađenje sedimenta iz kanala vršiće se plovnim bagerima, kao i suvozemnom mehanizacijom sa obale Kanala, pomoću hidrauličnih bagera sa minimalnim dohvatom od 20 metara, kako bi ceo profil kanala bio dostupan za izmuljenje. Pre izmuljenja biće uklonjena vegetacija sa obale kanala.

Nakon završetka izmuljavanja, profil kanala se rehabilituje, odnosno vraća u prvobitno stanje, čime se obezbeđuje njegov pun vodoprivredni i plovni kapacitet.

U okviru gradnje deponije planiraju se kasete za odlaganje izmuljenog materijala/sedimenta, drugi objekti u funkciji deponije (poslovna zgrada, transformatorska stanica, bunar, pijezometar, interne saobraćajnice) i objekti za stabilizaciju/solidifikaciju sedimenta glinom (silos za sediment sa elevatorom za punjenje, dozatorima, mlinovi…).

Dvonamenska saobraćajnica na nasipu će se koristiti i kao radno-inspekciona i za potrebe biciklističkog saobraćaja, sa mogućnošću povezivanja iste na biciklistički stazu u Rumuniji koja se takođe pruža duž Kanala Begej.

U planu je i postavljanje rasvetnih tela, mobilijara i prateće opreme duž staze

Napominje se da je pored izgradnje staze, u okviru priobalnog dela moguće formiranje i drugih javnih površina u funkciji nautičkog turizma, sporta i rekreacije, kao što su parkovi, izletišta, kupališta, dokovi, privezi, pristaništa, marine, veslački klubovi, vodni objekti i vodoprivredni kompleksi, mostovi, turistički kompleksi i granični prelaz.

Planirana je i izgradnja podzemne elektroenergetske infrastrukture i transformatorskih stanica.

U okviru područja posebne namene može se koristiti i geotermalna energija i postavljati solarni paneli koji će koristiti sunčevu energiju za proizvodnju toplotne ili električne energije.

Moguća je gradnja podzemne elektronske komunikacione infrastrukture, a u planu je i podizanje zaštitnih pojaseva zelenila.

Projekat „Revitalizacija navigacione infrastrukture Kanala Begej“, vredan 13,85 mil EUR (od čega je donacija EU 11,77 mil EUR), finansira se iz Interreg –IPA Programa prekogranične saradnje Srbije sa Rumunijom.

Nacrt prostornog plana se trenutno nalazi na javnom uvidu, sve do 13. oktobra.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *